چسب و خمیر سیلیکون

چسب و خمیر سیلیکون

ارزان شده
خمیر سیلیکون سرنگی 3 گرمی Kannur
موجود
خمیر سیلیکون 3 گرمی کانور
3 گرم خالص
وزن با سرنگ 6 گرم
تبادل گرمایی بالا
32٬000 ‎ریال
35٬000 ‎ریال
خمیر سیلیکون 40 گرمی کانور
موجود
خمیر سیلیکون سرنگی 40 گرمی Kannur
از خمیر سیلیکون برای هواگیری میان هیتسینک و آی سی
و همچنین اتصال بهتر بین هتسینک و آی سی استفاده می شود تا به این وسیله عمل انتقال حرارت از آی سی به هیتسینک بهتر انجام شود.
خمیر سیلیکون از ملزومات هر دستگاهی که دارای CPU است می باشد و باید بین پردازنده و فن آن قرار بگیرد تا در خنک نگه داشتن بیشتر و بهتر CPU به کمک فن بیاید.
این خمیر سیلیکون دارای تبادل حرارتی بالاتری نسبت به مدل سفید رنگ می باشد.
255٬000 ‎ریال