خمیر سیلیکون

خمیر سیلیکون سرنگی 1 گرمی HC-131
محصولات موجود به اندازه کافی نیستند
از خمیر سیلیکون برای هواگیری میان هیتسینک و آی سی یا ... و همچنین اتصال بهتر بین هتسینک و آی سی استفاده می شود تا به این وسیله عمل انتقال حرارت از آی سی به هیتسینک بهتر انجام شود .
16٬000 ‎ریال